HDR, gevestigd aan Irene Vorrinkstraat 17, 4105 JA Culemborg, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken en verzenden van uw bestelling.


Contactgegevens
www.autohandschoenen.eu, Irene Vorrinkstraat 17, 4105 JA Culemborg, 0031(06)53768119.


Persoonsgegevens die wij verwerken
HDR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de website en die gegevens zelf aan ons verstrekt ten behoeve van een opdracht tot levering.
Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Verplichte gegevens:
Voor- en achternaam, Straat, Postcode, Huisnummer, Woonplaats, Land, E-mailadres.
Bij betaling per bank: IBAN, BIC, ordernummer, bedrag, datum.

Niet verplichte gegevens:
Bedrijfsnaam, Toevoeging adres, Telefoonnummer, Mobiel nummer, Geslacht, Particulier/ zakelijk, KvK nummer, BTW nummer.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
HDR verwerkt uw persoonsgegevens om een bestelling van autohandschoenen te ontvangen, die handschoenen af te laten leveren op het aangegeven adres en een rekening op naam te maken.

U verleent HDR toestemming om uw gegevens te verwerken door ze via de website aan ons te verstrekken ten behoeve van een bestelling.


Geautomatiseerde verwerking van de gegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in de volgende computerprogramma’s of   systemen: CCV, Excel en diverse bank betalingsprogramma’s zoals iDEAL, PayPal, ING, Rabobank en Bancontact Mister Cash (voor België). 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HDR bewaart uw gegevens conform de wettelijke regelgeving voor het voeren van administratie en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Alle door u verstrekte gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, zowel fysiek als digitaal. 
De digitale informatie opgeslagen via CCV wordt na 7 jaar handmatig verwijderd. De digitale informatie via PayPal  wordt na 6 jaar automatisch verwijderd.  De digitale informatie via ING/Rabobank wordt na 1 ½ jaar automatisch verwijderd.
De fysieke informatie (op papier: factuur, pakbon en herroepingformulier) wordt na 7 jaar handmatig verwijderd, door middel van vernietiging via de papierversnipperaar.


Delen van persoonsgegevens aan derden
HDR verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van TNT Post en UPS (buiten Nederland) ten behoeve van het versturen van de bestelde handschoenen. Daarnaast worden uw gegevens verstrekt aan CCV en de diverse banken ten behoeve van het voeren van de administratie en het doen van betalingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Deze website maakt gebruik van Google Adwords, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Door cookies te accepteren geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

Google Adwords maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (of bezwaar te maken tegen) de verwerking van uw persoonsgegevens door HDR en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek om intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar email adres info@hdrvof.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen , op uw verzoek.

HDR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HDR neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken hiervoor gebruik van SSL, een Firewall en een Virusscanner.

De digitale persoonsgegevens worden opgeslagen bij CCV en  diverse banken en beveiligd conform de daar geldende beveiligingsnormen. Van de lokaal opgeslagen persoonsgegevens wordt maandelijks een back-up gemaakt op een externe harde schijf die wordt opgeborgen in een kluis. 
De fysieke persoonsgegevens (op papier: factuur, pakbon en herroepingformulier) worden opgeborgen in archiefmappen in een daartoe bestemde, afgesloten archiefkast.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email info@hdrvof.nl of telefoon 0031(06)53768119.