Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, en het product duidelijke gebruikssporen heeft of is beschadigd, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@hdrvof.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen, anders komt dit recht te vervallen.

Wij verzoeken u het product/de producten in de originele verpakking te retourneren naar het bovenstaande adres. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u alle betalingen, exclusief de leveringskosten voor de heenzending, binnen vijf werkdagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Hieronder vindt u een modelformulier voor herroeping, dat u kunt gebruiken bij een eventuele herroeping van een levering vanuit onze webshop.